PRIVACY POLICY – versie 10 Maart 2020
Inleiding

FR&P hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het is belangrijk dat persoonlijke data van klanten, partners en sollicitanten op de juiste manier verwerkt en beschermd worden en bovendien volledig in lijn met de General Data Protection Regulation (GDPR): de nieuwe regelgeving van de Europese Unie rond databescherming die zorgt voor een eenduidige databescherming voor alle individuen binnen de EU.

Als FR&P zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in meer algemenere zin, hierover vragen heeft, dan kan u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

FR&P (maatschappelijke zetel)
Berkenlaan 1
1831 Diegem
Ondernemingsnummer: BE 0457.037.967
Tel: +32 (0)2 720 24 56
E-mail: info@financialresources.be

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en op welke manier wij met deze gegevens omgaan.
Tevens wordt aangegeven waar uw gegevens worden bewaard en waarom ze worden opgeslagen. Daarnaast vind u hier ook een overzicht van uw rechten met betrekking tot uw gegevens en op welke manier u gebruik kan maken van deze rechten.

Verwerkingsdoeleinden

FR&P is een kennis en service bedrijf gespecialiseerd in Finance consultancy. Onze voornaamste economische meerwaarden zijn de kennis en de ervaring van onze medewerkers. Bovenstaande impliceert dat er noodzakelijkerwijze persoonsgegevens verzameld worden en gedeeld met onze klanten. Zij moeten immers weten met wie ze in zee gaan en welke consultants bij hen op de verschillende projecten komen helpen. Daarbij zijn de algemene kennis, de expertise en de opgedane ervaring bij vorige werkervaringen de belangrijkste gegevens. FR&P verzamelt uw persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang.
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese gemeenschap verwerkt.

FR&P verwerkt persoonlijke data voor de volgende doeleinden:
Klantendienst en beheer.

FR&P verzamelt contactinformatie van medewerkers van haar klanten om met hen over de dienstverlening van FR&P te spreken en om de activiteiten van FR&P te promoten. Vragen die ons worden toegestuurd via e-mail kunnen wij snel beantwoorden op basis van het e-mailadres.

Werk- en personeelsadministratie.
De diensten die wij aanbieden. We bieden interim management, advisory diensten, project implementatie of een combinatie van diensten. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om overeenkomsten en contracten op te stellen met onze klanten en zijn ook noodzakelijk om u in contact te kunnen brengen met potentiële opdrachtgevers.

Beheer van leveranciers.
Google Analytics om website te verbeteren/optimaliseren. FR&P verzamelt ook gegevens om de website te verbeteren. Dit verzamelen van gegevens gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en per definitie niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Nemen we hierbij als voorbeeld de duur van je bezoek aan de website of welke pagina’s je frequent bezoekt.

Delen van gegevens met derden

Categorieën van ontvangers waarmee uw persoonsgegevens worden gedeeld:
De betrokkene zelf kan zich steeds beroepen op rechten aangaande de persoonsgegevens dewelke worden verzameld door FR&P.

Justitie, politie- en inlichtingendiensten :

dit in het kader van een rechterlijk onderzoek, boete, …: naam- en adresgegevens

Onze klanten:

het is noodzakelijk dat FR&P over volgende persoonsgegevens van de betrokkene beschikt om deze te kunnen voorstellen bij de eindklant : Naam, telefoonnummer, emailadres, CV.

Personeelsadministratie :

bijhouden van persoonsgegevens, financiële gegevens van de werknemer (nummer bankrekening), kopie identiteitskaart, kopie rijbewijs, en kopie diploma voor degenen die minder dan 5 jaar ervaring hebben

Sociaal secretariaat :

verwerker van persoonsgegevens dewelke noodzakelijk zijn voor de uitbetaling van het loon: nummer bankrekening, naam, burgerlijke staat, kinderen ten laste

Verzekeringsmaatschappijen voor hospitalisatie- en groepsverzekering:

naam, emailadres van de FR&P medewerker

Leasemaatschappijen voor de contracten van de bedrijfswagens van de consultants:

NAW-gegevens, emailadres, geboortedatum, kopie rijbewijs
IT dienstverleners: voor opmaak van IT-profielen (pc, emailadres)

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

FR&P behoudt en gebruikt contactgegevens van zijn klanten en prospects zolang de commerciële relatie actief wordt geacht. Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door FR&P, echter nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de aard van de activiteit. Een uitzondering hierop is wanneer FR&P op grond van een wettelijke regeling wordt verplicht uw persoonsgegevens langer te bewaren.
CVs van kandidaten worden 6 maanden bewaard.

Het personeelsdossier van de werknemers wordt in de centrale database bewaard.

Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar vanaf het ogenblik dat de werknemer het bedrijf heeft verlaten. Voor BTW- en fiscale doeleinden worden sommige persoonsgegevens tot 7 jaar na datum bewaard.

Uw rechten

Als bedrijf mag FR&P niet zomaar persoonsgegevens verstrekken aan iedereen die daar om vraagt. FR&P zal steeds alle mogelijke middelen aanwenden om zeker te zijn van de identiteit van de aanvrager alvorens gevolg te geven aan diens verzoek. Dit gebeurt na akkoord van de persoon in kwestie.

Welke rechten kan u uitoefenen?

01. Recht op Inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens op te vragen bij FR&P. Binnen een redelijke termijn krijgt u dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rechtzetting
Indien uw gegevens niet meer kloppen of bijvoorbeeld veranderd zijn omdat u verhuisd bent , dan heeft u het recht om dit te laten wijzigen door FR&P.

03. Recht op Verwijdering
Indien u niet langer wenst dat FR&P uw gegevens gebruikt dan kan u vragen om verwijdering van uw gegevens. Uw gegevens kunnen dan worden gewist tenzij er wettelijke bepalingen zijn waardoor FR&P de gegevens niet mag verwijderen.

04. Recht op Overdracht
U kan de vraag richten aan FR&P om uw gegevens over te dragen aan een andere partij of dienst. U mag FR&P vragen om u deze gegevens in een elektronisch formaat (een .xls, .txt of .csv bestand bijvoorbeeld) te bezorgen of door te laten sturen naar een derde partij. FR&P streeft ernaar om uw verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

05. Recht op bezwaar
U kan FR&P vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken. FR&P zal uw aanvraag intern onderzoeken. Indien er géén gegronde reden bestaat om uw verzoek af te wijzen, zal FR&P het nodige doen zodat uw gegevens niet langer worden gebruikt.

06. Recht op indienen van een klacht
Indien u vindt dat FR&P niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens, heeft u het recht om klacht in te dienen.

Hoe kan u uw rechten laten gelden?

Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail :

FR&P NV
Berkenlaan 1
1831 Diegem
T: +32 (0)2 720 24 56
E: info@financialresources.be

FR&P streeft ernaar uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken maar in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 4 weken na ontvangst van uw verzoek.

U kan zich altijd afmelden voor het ontvangen van onze communicaties:
Als u telefonische communicatie ontvangt, kunt u steeds aangeven als dat niet gewenst is. We zullen zorgen dat u daarna wordt afgemeld voor deze vorm van communicatie.
U kan ons steeds per e-mail informeren dat u bepaalde communicatie niet langer wenst te ontvangen.

Sommige berichten van FR&P zijn niet noodzakelijkerwijs onderworpen aan enige wettelijke vereisten met betrekking tot afmelding. Deze berichten maken geen onderdeel uit van de categorie direct marketing aangezien het geen advertenties zijn (geen ‘spam’). Bijvoorbeeld, berichten over aankopen, facturen, beheer, verandering of beëindiging van uw FR&P diensten.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om standaard-internetjournaal en informatie over uw surfgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik op onze website op te volgen, om statistische rapporten op te stellen in verband met de activiteiten op de website en om de website-ervaring te verbeteren.
Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze CookieVerklaring.

Wijziging van voorwaarden en kennisgeving

FR&P mag de voorwaarden van deze privacyverklaring op elk moment wijzigen, op voorwaarde dat de gebruikers op de FR&P-website worden geïnformeerd.