GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE FR&P – Versie: 10 Maart 2020

TOEPASSINGSGEBIED en CONTACT
Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de website https://www.financialresources.be/. Door deze website te gebruiken aanvaardt u deze en gaat u akkoord deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Vooraleer onze website te gebruiken, verzoeken wij u om onze Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookiesverklaring aandachtig te lezen. Neem deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door toegang te nemen of gebruik te maken van deze site, stemt u ermee in om aan deze gebruiksvoorwaarden te voldoen en te zijn gebonden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze site niet gebruiken.

AANSPRAKELIJKHEID
FR&P kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die, rechtstreeks hetzij onrechtstreeks kan optreden bij het gebruik van onze website. Hierbij denken we aan schade als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden (zoals adverteerders, gelieerde partners, strategische partners of anderen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en we bieden geen garantie voor de producten of het aanbod van deze bedrijven of individuen, of de juistheid van de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van dergelijke websites. Voordat u een website van een derde partij gebruikt, dient u de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en het beleid voor dergelijke websites te lezen. Het opnemen van een link op deze site impliceert niet dat wij deze externe website ondersteunen. Als u besluit toegang te krijgen tot dergelijke gekoppelde websites, doet u dit op eigen risico.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van FR&P, is elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van – doch niet beperkt tot – de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, verboden.

WIJZIGINGEN
Naarmate we nieuwe functies en functionaliteit toevoegen aan deze website, moeten we mogelijk deze gebruiksvoorwaarden updaten of herzien. We behouden ons daarom het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te herzien door de herziene versie op deze website te plaatsen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf de datum waarop we de herziene versie op deze site plaatsen. Uw gebruik van deze site na een dergelijke wijziging vormt uw instemming met de voorwaarden van de herziene gebruiksvoorwaarden. Om deze reden is het belangrijk om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10 maart 2020.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

VRAGEN OVER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, stuur een e-mail naar info@financialresources.be.

of

Schrijf ons op:
Financial Resources & Projects
Berkenlaan 1
1831 Diegem